(*)

© Агентство "Европа для Вас" © E-mail: 2024@anesro.com © Tel: +420 234 688 077 © Mobil: + 420 777 14 51 77 ©

 
   
  Top.Mail.Ru

Чешско-русский разговорник on-line
"ЧЕШСКИЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ"

Поездка на автомашине

Информационные знаки

Jízdní pruh Полоса движения
Průjezd zakázán Проезд запрещëн
Tábořiště Палаточный городок
Úsek častých nehod Аварийный участок
Zákaz parkování Парковка запрещена
Zákaz vjezdu Въезд запрещëн
Železniční přejezd hlídaný/nehlídaný. Железнодорожный переезд охраняемый / неохраняемый

Železniční přejezd chráněný/ .... Со шлагбаумом/ без шлагбаума.
nechráněný.

Podjezd, podchod Транспортный туннель, подземный переход
Nadjezd, nadchod Путепровод, эстакада
Při náledí При гололедице
Když je mokro Когда мокро, влажно

Soukromá cesta. Частная дорога.
Použití na vlastní nebezpečí. Использование на свой страх и риск.

Volný průjezd pro sousedy. Свободный проезд для соседа.

Platí pouze v době od ... do ... hodin. Использование от .. и до..

Platí jen pro cisternové vozy s olejem. Действительно только для
машины-цистерны с маслом.

Soukromý pozemek. Частные владения.

Parkování povoleno pouze pro Парковка разрешена только
obyvatele domu. для жильцов дома.

Parkoviště vyhrazeno zakazníkům Паркинг забронирован для
firmy ... клиентов фирмы ...

Neoprávněně odstavená vozidla Незаконно оставленные
budou odtažena na vlastní úhrady. машины будут арестованы.

Указания при движении

Máte auto? У Вас есть машина?
Jakou značku? Какой фирмы?
Je to dobrý vůz? Это - хорошая машина?
- Jsem s ním spokojen. - Я доволен.
- Je to pohodlný vůz. - Удобная машина.

Jak dlouho už ho máte? Как долго у вас она?
Kolik máte najeto kilometrů? Сколько километров наездили?
Jakou máte spotřebu? Как много потребляет (горючего)?

Umíte řídit? Умеете водить?
Jezdím už 15 let. Вожу уже 15 лет.
Jsem začátečník. Я только начинающий.
Řídím velmi opatrně. Вожу очень осторожно.
Jeďte pomaleji, rychleji. Поезжайте медленней, быстрее.
Nejeďte tak rychle. Не надо ехать так быстро.
Dejte pozor, přibrzděte. Поберегитесь! Притормозите!
Pozor! Nepředjíždějte! Осторожно! Не обгоняйте!
Teď můžete předjet. Сейчас можете обогнать.
Jeďte rovně. Старайтесь ехать ровнее.
Odbočte doleva, doprava. Поверните налево, направо.
Couvněte kousek. Сдайте немного назад.

Rozsvit’te světla. Зажгите фары.
Ztlumte světla. Потушите фары.

Zatrubte! Netrubte! Дайте сигнал! Не сигнальте!
Zastavte. Остановитесь.
Otevřte okno. Откройте окно.
Zavřete okno. Закройте окно.

Odbočte z dálnice. Поворачивайте на выезд с автомагистрали.

Jeďte na dálnici. Поезжайте на автостраду.

Вопросы о дороге

Promiňte, že obtěžuji. Простите, что беспокою.
Hledáme silnici do Mnichova. Ищу автостраду на Мюнхен.

Můžete mi ukázat cestu na mapě? Можете мне показать дорогу
на карте?

Kolik je to kilometrů do ....? Сколько километров до ...?

Promiňte pane, jedu Извините, господин, правильно
správně do Mnichova? еду до Мюнхена?

Chci jet do Salzburgu. Хочу ехать в Зальцбург.
Je tam dálnice? Есть там автострада?
Je po cestě nějaké odpočívadlo? Есть на пути где отдохнуть?
Jak je daleko do .... ? Как далеко до ....?
Kde jsme teď? Где мы сейчас?
Ukážu Vám to na mapě. Покажу Вам на карте.
Je to blízko? Asi 10 minut. Это близко? Около 10 минут.
Jak se dostanu na dálnici do ... ? Как попасть на автостраду до ....?
Jedete špatně. Вы едете неправильно.
Musíte se vrátit. Должны вернуться.
Jeďte objížďkovou silnicí! Поезжайте в объезд!

Jeďte rovně až k první odbočce. Поезжайте прямо до первого поворота.
— křižovatce. — перекрëстка.
— světelné křižovatce. — перекрëстка со светофором.

Musíte se po stejné silnici vrátit. Вы всё равно должны вернуться по этой дороге.

Šipka Vám ukazuje objíždku. Указательная стрелка Вам подскажет дорогу.

Jeďte jednosměrkou. Поезжайте по дороге с односторонним движением.
Kam vede tato silnice? Куда ведëт эта дорога?

Za použití této silnice За использование этой
musíte zaplatit. дороги придëтся заплатить.

Dejte pozor, nedaleko Обратите внимание, недалеко
Norimberka se opravuje silnice. от Нюрнберга идёт ремонт дороги.
— je objížd’ka. — есть объезд.
— je nebezpečná křižovatka. — опасный перекрëсток.

Je tam velké stoupání. Там крутой подъём.
Je tam mnoho zatáček. Там много поворотов.

Tady jsou často Здесь часто радаровый
radarové kontroly. контроль скорости.
Jakou rychlostí se může jezdit С какой скоростью можно
na dálnici? ездить на автостраде?

Jak jsou u vás vysoké pokuty? Как высоки у вас штрафы?

Prosím Vás, kde je Извините, где здесь парковка?
zde parkoviště?

Jak se dostaneme na náměstí? Как проехать до центральной городской площади?
— do centra? — до центра?
— na nádraží? — на вокзал?
— k hotelu... — к гостинице ...

Hledám policejní stanici. Ищу отделение полиции.
Je to odsud daleko? Далеко отсюда?
Ne, je to asi 10 minut. Нет, около 10 минут.

Druhou ulicí doleva. Вторая улица налево.
Musíte jet až k mostu. Должны ехать до моста.
Tam odbočte doprava. Там повернёте направо.
Tam se znovu zeptejte! Там спросите снова.
Jaká je to ulice? Что это за улица?

Автостоп

Kam jedete? Куда едете?
Jedete do Brna? Едете до Брно?

Vzal byste mě s sebou do .... ? Не возьмёте меня с собою до ....?
— Prosím, nastupte si. — Пожалуйста, садитесь.
— Sedněte si dozadu. — Садитесь назад.
— Sedněte si vedle mne. — Садитесь возле меня.
— Zavazadlo si položte vzadu — Багаж положите назад,
na sedadlo. на сиденье.
— Kde Vám mám zastavit? — Где для Вас остановиться?
Za mostem. За мостом.
Tam, kde je odbočka na Kolín. Там, где поворот на Кёльн.
Zavezu Vás domů. Довезу Вас до дома.

Vezmu Vás až do ... Возьму Вас до ....
Zastavte. Vystoupím tady. Остановитесь. Выхожу здесь.
Děkuji za svezení. Спасибо, что подбросили.

На автозаправке

Je tu někde čerpací stanice? Есть где–нибудь здесь заправка?

Kde je nejbližší benzínová pumpa? Где ближайшая автозаправочная станция?

Kdy jsou benzínové pumpy otevřené?  Когда открываются заправки?


Jak daleko je benzínová pumpa? Как далеко до заправки?
Kolik je to kilometrů? Сколько километров?

Mám už málo benzínu, nafty. У меня мало бензина, дизеля.
Potřebuji tankovat. Надо заправиться.
Kolik? Сколько?

Došel mi skoro benzín, nafta. У меня почти нет бензина, дизеля.

Dejte mi 20 l benzínu, nafty. Дайте мне 20 литров бензина,
дизеля.
— normál nebo super? — 93–го или 95–го?

Plnou nádrž prosím. Пожалуйста, полный бак!
— Ne, jen 30 litrů. — Нет, 30 литров.

Ještě nějaké přání? Что–нибудь ещё желаете?
— Potřebuji vodu, olej. — Нужна вода, масло.
— Dejte mi prosím vodu — Дайте мне воды для радиатора.
do chladiče.
— Dolejte mi prosím — Долейте мне дистиллированной
destilovanou vodu do chladiče. воды в радиатор, пожалуйста.
— Přezkoušejte mi prosím — Проверьте уровень масла. hladinu oleje.
— Jeden litr motorového oleje. — Один литр моторного масла.
— Můžete mi vyměnit olej? — Можете поменять мне масло?
— Můžete mi umýt skla? — Можете помыть стёкла? — Můžu tu očistit, umýt auto? — Можете очистить, помыть машину?
— Překontrolujte prosím — Проверьте, пожалуйста,
pneumatiky. камеры.
— Kde si mohu dohustit — Где могу накачать камеры? pneumatiky?
— Nahustěte mi pravou přední — Накачайте мне правую
pneumatiku. переднюю камеру.

Vyčistěte mi přední sklo. Почистите мне переднее стекло.
— zadní sklo. — заднее стекло.

Chtěla bych si koupit automapu. Хотела бы купить карту автомобильных дорог.

Dá se tu koupit náhradní kanystr? Можно купить здесь запасную канистру?

Máte pojistky, zapalovací svíčky? Есть у Вас предохранитель, свеча

Заказ такси

Je tu někde stanoviště taxi? Есть где–нибудь стоянка такси?

Jste volný? Свободны?
— Ano. — Да.
— Ne. — Нет.
Prosím, kam to bude? Куда едем?
K hotelu. В гостиницу.
Na nádraží. К вокзалу.
Na letiště. В аэропорт.
K autobusu. К автобусу.
Je to daleko? Это далеко?
Zavezte mně do centra města. Отвезите меня в центр города.
Jeďte nejkratší cestou. Поезжайте кратчайшей дорогой.
Spěchám. Спешу.

Jeďte pomaleji, chci vidět město. Поезжайте медленней, я хочу посмотреть город.

Jeďte přes ... Поезжайте через ...
Zastavte, vystoupím si tady. Остановитесь, я выйду здесь.

Počkejte tu na mne, hned Подождите меня, я сейчас же
jsem zpátky. назад.

Kolik jsem Vám dlužen? Сколько я Вам должен?

Kolik by stála cesta na letiště? Сколько будет стоить поездка
в аэропорт?
— na nádraží? — на вокзал?
— k hotelu? — к отелю?

Прокат автомобилей

Je zde půjčovna aut? Есть здесь прокат автомобилей?

Chtěla bych si půjčit Хотела бы взять на 2 дня машину.
na 2 dny auto.

Jaká je výše půjčovného? Сколько стоит прокат?
Výše půjčovného je uvedena zde. Стоимость проката указана здесь.
Kolik stojí BMW na den? Сколько стоит на день BMW?
Je v ceně zahrnuto havarijní Входит в стоимость страховка
pojištění? на случай аварии?

Kolik kilometrů Сколько километров пробега
za den je v ceně? в день входит в цену?

Jakou výkonnost má toto auto? Какая мощность у этой машины?

Na jaké pohonné hmoty jezdí На каком горючем ездит
toto auto? эта машина?

Mohu vůz vrátit v Praze? Могу возвратить автомобиль в Праге?

Vyplňte prosím tento formulář. Пожалуйста, заполните этот формуляр.

Dokdy musím auto vrátit? До какого срока могу вернуть автомобиль?

Tady máte klíčky od auta. Вот ключи от машины.
Doklady od auta jsou ve voze. Документы на машину в салоне.
Je natankovaná plná nádrž? Полностью заправлена?

půjčovna aut прокат машин
značka auta марка машины
smlouva o zapůjčení договор о прокате
auto z půjčovny наёмный автомобиль
klíč od auta ключ от машины
půjčovné стоимость проката
otevírací doba время работы

Контроль дорожной полицией

Kontrola vozidla! Проверка машин!
Dopravní přestupek. Нарушение правил движения.
Váš řidičský průkaz prosím. Ваши права, пожалуйста.

Dopustil jsem se něčeho? Я что–нибудь нарушил?
— Jel jste příliš rychle. — Ехали слишком быстро.
— Jel jste nedovolenou rychlostí. — Ехали с запрещённой
скоростью.
— Přehlédl jste značku “STOP” — Пропустили знак “STOP”
na křižovatce. на перекрёстке.
— Nezastavil jste. — Не остановились.
— Nedal jste přednost vozidlu — Не обратили внимания
zprava. на преимущество в движении машины справа.
— Předjížděl jste v nepřehledné — Обогнали в “слепом”
zatáčce. повороте.
— Nemáte rozsvícená světla. — Ехали без света.
— Zde se nesmí předjíždět. — Здесь нельзя обгонять.
— Zde se nesmí parkovat. — Здесь нельзя парковать.
— Tady je zákaz zastavení. — Здесь запрещена останавка.
Ukažte mi osvědčení Покажите свидетельство
o technickém průkazu! о техническом осмотре.

Máte s sebou lékárničku? Есть с собою аптечка?

Máte s sebou výstražný Есть с собою предупреждающий
trojúhelník? треугольник?

Musíte se připoutat Вы должны быть пристёгнуты
bezpečnostním pásem! ремнём безопасности.

Vaše levé přední světlo nesvítí. Ваша левая передняя фара не работает.

Pila jste něco? Пили что–нибудь (спиртное)?
Musíte zaplatit pokutu. Придётся заплатить штраф.

Promiňte, jsem cizinec a přesně Извините, я — иностранец и
neznám zdejší dopravní předpisy. точно не знаю здешних дорожных правил.

Авария

Nemohu se rozjet. Не могу тронуться.

Pomohl byste mi zatlačit? Не помогли бы мне подтолкнуть?

Nestartuje mi motor. Не заводится мотор.

Došel mi benzín, nafta. Кончился бензин, дизель.

Prosím Vás, nemáte kanystr Не найдётся у Вас канистры
benzínu, nafty? с бензином, дизелем?

Pomozte mi. Помогите мне.
Měla jsem nehodu. У меня авария.
Nemohla jsem už zabrzdit. Не могла уже затормозить.
Vůz dostal smyk. Машину занесло.
Porazila jsem člověka. Я сбила человека.
Je tu někde telefon? Где–нибудь есть телефон?

Zavolejte polici. Позвоните в полицию.
— lékaře. — доктору.
— sanitku. — машину скорой помощи.

Je někdo raněn? Кто–нибудь ранен?
Stalo se neštěstí. Случилось несчастье.
To není moje vina. Это не моя вина.

Mohu Vás uvést jako svědka? Могу сослаться на Вас, как на свидетеля?

Dejte mi prosím Vaši adresu. Дайте мне Ваш адрес.
Můžete mně vzít do vleku? Можете взять меня на буксир?
Máte vůz pojištěn? Ваша машина застрахована?

Prosím Vás, pomozte nám Просим Вас помочь толкнуть
odtlačit auto na kraj silnice. эту машину на край дороги.

В автосервисе

Kde je tady autoservis? Где здесь автосервис?
Prosím umýt auto. Прошу вымыть машину.
Prosím promazat auto. Прошу смазать машину.

Vyměňte olej a filtr. Поменяйте масло и фильтр.
Umyjte mi i vnitřek. Помойте машину также внутри.
Klíčky jsem nechal ve voze. Оставил ключи в машине.

Prosím změřte tlak Измерьте давление в колёсах.
v pneumatikách.

Seřiďte brzdy. Отрегулируйте тормоза.
Seřiďte karburátor. .... карбюратор.
Seřiďte spojku. .... сцепление.

Můžete mi promazat podvozek? Можете промазать ходовую часть?

Vyměňte prosím pneumatiku. Поменяйте, пожалуйста, колёса.
Kde je tady servis pro Renaulty? Где здесь сервис “Рено”?
Je tu nějaká dobrá autoopravna? Есть хорошая автомастерская?
Chci dát své auto do opravy. Хотел бы отдать свою машину
в ремонт.
Podíval byste se co chybí Не посмотрите, что с моей
mému vozu? машиной?

Potřebuji generální opravu. Мне нужен генеральный ремонт.
Měla jsem nehodu. Я попала в аварию.
Můžete mi to opravit? Можете это отремонтировать?

Mohli byste odtáhnout můj vůz Можете оттащить мою машину
do opravny? в мастерскую?

Kdy si mohu přijít pro vůz? Когда могу прийти за моим автомобилем?

Mohu si počkat? Мне подождать?

Dnes to nemůžeme opravit. Сегодня отремонтировать не удасться.

Nemáme náhradní součástky. У меня нет запасных частей.

Vůz bude hotov za 10 dní. Машина будет готова через
10 дней.
— za 1 týden. — за одну неделю.

Kolik bude stát oprava? Сколько будет стоить ремонт?
Co jsem dlužen? Что я должен?
Už je můj vůz hotov? Готова моя машина?
Jak dlouho to bude trvat? Как долго это будет продолжаться?

Motor nenaskakuje. Не заводится мотор.
— jde nepravidelně. — работает с перебоями.
— jde na tři válce. — на трёх цилиндрах.
— se přehřívá. — перегревается.
— klepe. — стучит.

Myslím, že je vybitá baterie. Думаю, сел аккумулятор.
Mám málo oleje. Мало масла.
Spojka prokluzuje. Проскальзывает сцепление.
Pojistka je spálená. Сгорел предохранитель.
Vynechává jedna svíčka. Свеча работает с перебоями.

Zapalování není v pořádku. Зажигание не в порядке.
Špatně fungují brzdy. Тормоза плохо работают.
Ruční brzda je volná. Ручной тормоз не держит.
Nedá se zařadit trojka. Не включается третья передача.
Zasekává se plynová páka. Западает педаль газа.

Neustále kape olej. Постоянно течёт масло.
Je vadné těsnění. Полетела прокладка.
Je ucpaný karburátor. Засорился карбюратор.
Teče chladič. Подтекает радиатор.
Praskla pneumatika. Лопнула камера.

Dveře nejdou otevřít, zavřít. Дверь не открывается,
не закрывается.

Nesvítí přední světlo. Нет переднего света.

Nefunguje pravé směrové světlo. Не работает правый сигнал поворота.

Potřebuji žárovku Нужна лампочка
— do koncových světel — для заднего фонаря
— do předních světel — для передней фары
— do brzdových světel — для тормозного огня
— do směrových světel — для указателя поворота

Mam rozbité přední sklo. У меня разбито переднее стекло.

Pravé přední pero je prasklé. Треснула передняя рессора.

Pust’te spojku. Опустите сцепление.
Sešlápněte spojku. Нажмите сцепление.
Zařaďte jedničku. Поставьте первую скорость.
Přeřaďte rychlost. Переключите скорость.

Vyřaďte rychlost. Поставьте нейтралку.
Sešlápněte plyn. Нажмите педаль газа.
Přidejte plyn. Добавьте газа.
Uberte plyn. Уберите газ.

Nechat motor běžet naprázdno. Оставьте мотор работать
вхолостую.

Nastartujte motor. Заведите мотор.
Hod’te zpátečku. Поставьте заднюю скорость
Vypněte elektrický proud. Выключите электрику.
Zasuňte klíček od zapalování. Вставьте ключ зажигания.

Hod’te jedničku. Включите первую.
Zabrzděte! Тормозите!
Uvolňete brzdy. Отпустите тормоз.
Uvolňěte ruční brzdu. Отпустите ручной тормоз.

Doplňte hladinu elektrolytu. Доведите уровень электролита.
Vypust’te vzduch z pneumatik. Спустите воздух из камеры.

udělat geometrii kol сделать геометрию колёс
vyvážit kola выровнять колёса
odklon отклонение
utáhnout matice a šrouby затянуть гайки и винты
posunout zvedák передвинуть домкрат
zvedati, zdvíhati поднять, толкнуть

vyklepat promáčknutí восстановить геометрию
кузова

vyčistit zanesené svíčky очистить грязную свечку

namontovat sněhové řetězy установить снеговые цепи
natankovat benzín, naftu заправиться бензином, дизелем
vyměnit olej v motoru поменять масло в моторе

vyměnit olej v převodovce поменять масло в коробке передач

Салон автомобиля

stínící klapka солнцезащитный козырёк
zpětné zrcátko зеркало заднего вида
volant рулевое колесо
rychloměr спидометр
ukazatel stavu paliva счетчик топлива

spínač směrovek переключатель указателя поворотов

houkačka клаксон
klíček od zapalování ключ зажигания
rádio радио
topení отопление

ventilátor вентилятор
pedály педаль
spojka сцепление
brzda тормоз

plyn газ
rohož резиновый коврик
sedadlo кресло
bezpečnostní pás ремень безопасности
odkládací skřínka “бардачок”
zpětné zrcátko зеркало заднего вида
dveřní klika ручка двери
opěrka na ruku подставка для руки
stěrač дворники

Слова по теме

Silnice Дорога
— hlavní — главная
— výpadová — выезд с автомагистрали
— přivodní pruh (k dálnici) — выезд на магистраль
— vedlejší — соседняя, запасная
— jednosměrná — односторонняя

dálnice автомагистраль

podjezd переезд под уровнем,
транспортный тунель
— silniční — дорожный
— železniční — железнодорожный

kruhový objezd объезд по кругу
dopravní pruh полоса движения
parkovací pruh парковочная полоса

pruh pro odbočení полоса для поворота
pruh pro pomalá vozidla полоса для тихоходных машин
pruh pro předjíždení полоса для обгона

zelený pruh (dálnice) зелёная полоса
vnitřní pruh внутренняя полоса
vnější pruh внешняя полоса

dopravní zácpa дорожная пробка
dopravní špička часы пик
semafor светофор
červená, žlutá, zelená красный, жёлтый, зелёный
číslo silnice номер дороги
kilometrovník указатель километров

Železniční přejezd hlídaný Железнодорожный переезд nehlídaný. переезд охраняемый, неохраняемый.

Železniční přejezd chráněný, Переезд со шлагбаумом,
nechráněný. без шлагбаума.

Podjezd, podchod Транспортный туннель, подземный переход.

Nadjezd, nadchod Путепровод, эстакада
Při náledí При гололедице
Když je mokro Когда мокро, влажно

Soukromá cesta. Použití na Частная дорога. Использование
vlastní nebezpečí. на свой страх и риск.

Volný průjezd pro sousedy. Свободный проезд для соседа.

Platí pouze v době od ... do ... hodin. Использование от ... и до...
 

Назад, на начало страницы
Назад, в оглавление разговорника
 

Карта сайта
Ваш разговорник on-line
На главную страницу
   
 
  + 420 234 68-80-77
  + 420 234 68-80-77
  + 420 777 14-51-77
 

 
 

 

 

 

 

 

Google