(*)

© Агентство "Европа для Вас" © E-mail: 2024@anesro.com © Tel: +420 234 688 077 © Mobil: + 420 777 14 51 77 ©

 
   
  Top.Mail.Ru

Чешско-русский разговорник on-line
"ЧЕШСКИЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ"

Поездка на поезде

Je tu někde stanice autobusů? Есть здесь где–нибудь автобусная остановка?
Kde staví autobus do .... ? Где останавливается автобус до ....?

Autobusová zastávka je Автобусная остановка на конце
na konci ulice. улицы.
— Zastávka je za rohem. — Остановка за углом.

Je to odtud dobře vidět. Отсюда хорошо видно.
Odkud jede autobus do ...? Откуда идет автобус до..?

Jede tento autobus z nádraží? Этот автобус идет от вокзала?
— tato tramvaj z nádraží? — этот трамвай с вокзала?
— tento trolejbus od divadla? — этот троллейбус от театра?

Která linka jede do centra? Какой маршрут идёт до центра?

Staví tu autobus, trolejbus, Останавливается здесь автобус,
tramvaj číslo 25? троллейбус, трамвай № 25?

Jede tento trolejbus k nádraží? Этот тролейбус идёт до вокзала?
Jede tato tramvaj k divadlu? Этот трамвай идет до театра?
Jede tento autobus na letiště? Едет этот автобус в аэропорт?

Potřebuji k nádraží. Мне надо на вокзал.

Je nějaké autobusové spojení Есть автобусное сообщение
do Brna? с Брно?
Kdy jede poslední autobus Когда идёт последний автобус
do Rumburku? до Румбурка?

Kdy jede další autobus Когда едет следующий автобус
do Děčína? в Дечин?

Mohl(a) byste nám Будьте любезны, посоветуйте!
laskavě poradit?

Máme jet raději vlakem nebo Что лучше, ехать поездом или
autobusem? автобусом?

Autobus je rychlejší, ale dražší. Автобус лучше, но дороже.
Vlak je levnější. Поездом дешевле.

Mohl(a) byste mi říci odjezdy? Не могли бы сказать время отъезда?

Moment, podívám se do Минуточку, я посмотрю
jízdního řádu. расписание движения.

Promiňte, jede jednička Извините, идёт “единичка”
k muzeu? к музею?

Ne, jednička tam nejezdí, musíte Нет, “единичка” там не ходит,
jet trojkou. сядьте на “тройку”.

Ne, musíte jet trolejbusem Нет, Вы должны ехать
ze stanice ... směrem na .... тройллебусом от остановки ...
направлением на ...

Musíte jet opačným směrem. Вам надо ехать в другую сторону.
Tady je zastávka na znamení. Здесь остановка по требованию.

Prosím Vás, kolik je stanic Извините, сколько остановок
na nádraží? до вокзала?

Vystoupíte na třetí zastávce. Выходите на третьей остановке.

Dostanu se touto tramvají Доеду я на этом трамвае
do ulice Národní? до Народной улицы?

Ano, ale musíte na čtvrté Да, но на четвёртой остановке,
zastávce, je to .... náměstí, которая называется площадь...,
přestoupit na metro. Вы должны пересесть на метро.

Kdy jede poslední noční tramvaj? Когда уходит последний ночной трамвай?

Poslední vlak metra jede v ... . Последний поезд метро уходит в ... .

Autobusy jezdí celou noc ve Автобус ходит всю ночь
45 minutových intervalech. с интервалами в 45 минут.

Kde se dá přestoupit na Где могу я пересесть на
tramvaj č. 4? трамвай № 4?

Kde dostanu koupit lístek na Где я могу купить билет
autobus, tramvaj, trolejbus? на автобус, трамвай, тройлебус?

V automatu. В автомате.
V novinovém stánku. В газетном киоске.

Už je tu náš autobus. Вот и наш автобус.
Teď můžete nastoupit. Сейчас можно входить.
Nastupte! Входите!

Nastupuje se vpředu. Входите в переднюю дверь.
— vzadu. — в заднюю дверь.

Co mám dělat s jízdenkou? Что делать с билетом?
Musíte ji označit. Должны пробить на компостере.
Vůz je plně obsazen. Машина набита битком.
Jízdenky prosím. Билет, пожалуйста.
Jedu na výstaviště. Еду на выставку.
Kde mám vystoupit? Где мне выйти?

Příští stanici budete vystupovat. На следующей остановке Вам выходить.

Pojedete až na konečnou Доедьте до конечной и там
stanici a pak autobusem číslo ... автобусом номер ...

Vystupte si tady a pak Выходите здесь и перейдите
přesedněte na tramvaj číslo ... на трамвай номер ...

Řekl byste mi, až budeme Подскажете мне, когда будем
u muzea? у музея.

S dovolením. Позвольте, разрешите.
Zůstaňme na plošině. Останемся на площадке.
Mohu projít? Можно пройти?
Vystupujete? Выходите?

Ja také vystupuji. Я также выхожу.
— nastupuji. — вхожу.

Netlačte se! Не толкайтесь!
Vystupuje se vzadu! Выходите из задней двери!
Konečná, vystupte si prosím! Конечная, прошу всех выйти!

Zakazuje se naskakovat a Запрещается впрыгивать и
seskakovat za jízdy. выпрыгивать во время движения.

Je zakázáno mluvit s řidičem Запрещается разговаривать
za jízdy. с водителем во время движения.

Připravte si drobné! Приготовьте разменные монеты!
Kouření zakázáno! Курить запрещено!

Cлова по теме

autobus автобус
trolejbus тройллебус
tramvaj трамвай
poschoďový autobus двухэтажный автобус
zájezdový autobus заказной автобус
dálkový autobus автобус дальнего сообщения
městská doprava городской транспорт
dopravní řád правила движения

dodržovat dopravní předpisy выполнять правила
дорожного движения
na křižovatce на перекрёстке
semafor светофор
zelená vlna зелёная волна
chodník “зебра”
chodec пешеход

ulice улица
— hlavní — главная
— vedlejší — соседняя
— boční — боковая
— príčná — поперечная

roh ulice угол улицы
uliční tabulka указатель улицы
sloup veřejného osvětlení уличный фонарь
nádoba na odpadky мусорный ящик
podzemní dráha метро
rychlodráha надземные поезда в черте города

vstup вход
výstup выход
řidič водитель
revizor контролёр
kontrola jízdenek проверка билетов
strojek k označení jízdenky компостер
průvodčí проводник, кассир
cestující пассажир

předložit jízdenku предложить билет
zaplatit jízdné заплатить за билет
zastávka остановка
čekárna зал ожидания
čekat na zastávce ждать на остановке
čekat na nástupním ostrůvku ждать на островке безопасности

koleje poulični dráhy трамвайные рельсы
jízda tramvají поездка на трамвае
jet tramvají поехать на трамвае
jet trojkou ехать по третьему маршруту
samoobslužný provoz проезд без кондуктора
automat na placení билетная касса в салоне
jet načerno ехать “зайцем”
jet bez platné jízdenky ехать без билета
uvolnit místo освободить место
výpadovka выход с автомагистрали
jízdní pruh полоса движения
čtyřproudova autostráda автострада в четыре ряда
výjezd z dálnice выезд с автострады
vjezd na dálnici въезд на автостраду
serpentina серпантин
zatáčka поворот, изгиб
násep, svah насыпь, откос
silniční příkop кювет
výstražné znamení предостерегающий знак
hromada štěrku куча щебня
výmol ухаб, промоина
vedení vysokého napětí линия высокого напряжения
lístek билет
denni jízdenka дневной билет
týdenní jízdennka билет на неделю
Promiňte, kde je nádraží? Извините, где вокзал?
Jak se dostanu k hotelu...? Как пройти к отелю ...?
Kudy se jde na náměstí? Как пройти на площадь?
Je to odtud daleko? Это далеко отсюда?
Je to blízko? Это близко?

Která je tohle ulice? Что это за улица?
Kam vede tato ulice? Куда ведёт эта улица?
Najdu to lehce? Это легко найти?
Kde je centrum města? Где центр города?
Kde můžu koupit plánek města? Где можно купить план города?


Můžete mi ukázat cestu Можете показать дорогу
na mapě? на карте?

Promiňte, hledám Извините,ищу отделение
policejní stanici. полиции.

Trvá to dlouho? Это долго?
Ne, je to asi 10 minut. Нет, около 10 минут.

Ne, můžete jít pěšky. Нет, можете идти пешком.
Jeďte raději taxíkem. Лучше возьмите такси.

Jsem cizinec, cizinka. Я — иностранец, иностранка, приезжий, приезжая.

Zabloudila jsem. Я заблудилась.
Mohl byste mi ukázat cestu? Не могли бы показать мне дорогу.
Kam chcete jít? Куда хотите пройти?
K divadlu. К театру.
Jdete špatně. Идёте неверно.
Musíte se vřátit. Вы должны вернуться.
Půjdu s Vámi, jdu tam také. Пойду с Вами, мне по пути.

Jak se dostanu na Как пройти на улицу Бетховена?
Beethovenovu ulici?

Jeďte tramvají číslo 12. Возьмите трамвай № 12.
Jeďte až na Schillerovo náměstí. Езжайте до площади Шиллера.

Z Schillerova náměstí jděte С площади Шиллера идите
rovně, třetí ulici vlevo прямо,на третьей улице налево и
u pak přijdete přímo так попадёте на улицу Бетховена.
na Beethovenovu ulici.

Jděte pořád rovně. Идите всё время прямо.

Jděte první ulici doleva. На углу первой улицы поверните налево.
— doprava. — направо.

Jděte stále rovně až Идите прямо до перекрёстка.
ke křižovatce.

Tam odbočte doprava, doleva. Там поверните направо, налево.
Musíte jít až k mostu. Вы должны идти до моста.
Přejděte přes most. Перейдёте через мост.
Jděte zpatky až ke kostelu. Идите назад до костёла.
Tam se znovu zeptejte. Там спросите снова.

Je tu někde lékárna? Есть где–нибудь аптека?
Tam na rohu. Там, на углу.
Tam za rohem. Там, за углом.

Musíte se vrátit zpátky a zabočit Возвратитесь назад и поверните
doprava. направо.

Druhou ulicí doleva. Вторая улица налево.
Třetí ulicí doprava. Третья улица направо.
Tam vedle obchodního domu. Там, возле универмага.

Tam v tom výškovém dome. Там, в том высоком доме.
Jeďte raději autobusem. Лучше поезжайте на автобусе.
Je to dost daleko. Это достаточно далеко.

Pěšky to trvá dlouho, Пешком идти долго, лучше
jed’te raději tramvají. поезжайте на трамвае.

Můžete mi ukázat cestu Не покажете дорогу
k nemocnici? до больницы?

Už jste tu ulici přešel, Вы прошли эту улицу,
musíte se vrátit. придётся вернуться.

Je to směrem k městu. Это — в направлении к городу.
Musíte přejít na druhou stranu. Перейдите на другую сторону.

Není to příliš daleko, když Это не очень далеко, если пойду
poběžím pešky? пешком?

Je to hned vedle. Это почти рядом.

Слова по теме

město город
centrum města центр города
střed města центр города

městská čtvrt’ городской квартал
obchodní čtvrt’ торговый квартал
nákupní čtvrt’ хозяйственный квартал
univerzitní čtvrt’ университетский район
staré městské hradby старые городские стены
náměsti s historickými budovami площадь с историческими зданиями

radnice ратуша
orloj башенные часы

věž башня
— kostelní — костельная
— vyhlídková — наблюдательная

velká tržnice большой рынок
výstaviště выставка
veletrh ярмарка
sportovní stadion спортивный стадион
dětské hřiště детская игровая площадка
park oddechu парк отдыха
městské lázně коммунальные бани

Назад, на начало страницы
Назад, в оглавление разговорника
 

Карта сайта
Ваш разговорник on-line
На главную страницу
   
 
  + 420 234 68-80-77
  + 420 234 68-80-77
  + 420 777 14-51-77
 

 
 

 

 

 

 

 

Google