(*)

© Агентство "Европа для Вас" © E-mail: 2024@anesro.com © Tel: +420 234 688 077 © Mobil: + 420 777 14 51 77 ©

 
   
  Top.Mail.Ru

Чешско-русский разговорник on-line
"ЧЕШСКИЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ"

Культура

Театр и музыка

Chtěl byste jít se mnou Хочешь пойти со мною do divadla? в театр?

V kolik hodin začíná představení? В котором часу начинается спектакль?

Představení začíná v sedm večer. Спектакль начинается
в семь часов вечера.

Co dnes hrají? Что сегодня дают?
Kdo hraje hlavní roli? Кто исполнитель главной роли?
Kdo je autor? Кто автор?

Jeden známý dramatik, skladatel. Один известный драматург, композитор.

Asi ho budete znát. Должно быть, Вы его знаете.
Ano, toho autora znám dobře. Да, этого автора я хорошо знаю.

Jeho hry mají velký úspěch. Его пьессы имеют большой успех.

Mám rád operu. Я люблю оперу.
— činohru — драматический театр
— balet — балет
— operetu — оперетту
— loutkové divadlo — кукольный театр

Jakou hudbu máš rád? Какую музыку ты любишь?
Mám rád klasickou hudbu Люблю классическую музыку
od Mózarta, Beethovena a от Моцарта, Бетховена и других dalších skladatelů. композиторов.

Chtěl bych navštívit koncert: Хотел бы посетить концерт:
— klasické hudby. — классичской музыки.
— komorní hudby. — камерной музыки.
— hard rocku. — хард–рока.
— populární hudby. — популярной музыки.
— pěveckého sboru. — хора.
— dětského pěveckého sboru. — детского хора.

Můj syn dává přednost Мой сын отдаёт предпочтение
populární hudbě. популярной музыке.

Líbi se vám stará hudba? Нравится вам старинная музыка?
— současná hudba? — музыка, идущая в ногу со временем?
— moderní hudba? — модерновая музыка?

Máš nějakou oblíbenou skupinu? Какой твой любимый оркестр?
Jak se jmenuje ten dirigent? Как зовут этого дирижёра?
Kdo hraje na flétnu? Кто играет на флейте?

Umíš hrát na nějaký Умеешь играть на каком–нибудь hudební nástroj? музыкальном инструменте?

Chodil jsi do hudební školy? Ты ходил в музыкальную школу?
Na co hraješ? На чём играешь?
Hraji na flétnu. Играю на флейте.

Живопись

Chtěl bych navštívit... Хотел бы сходить в ...
— obrazovou galerii. — картинную галерею.
— galerii umění. — галерею искусств.
— sochařskou galerii. — скульптурную галерею.
— galerii porcelánu a skla. — выставку фарфора и стекла.
— historické muzeum. — исторический музей.
— přírodovědné muzeum. — музей естествознания.

Kdo maloval tento portrét? Кто нарисовал этот портрет?
Kdo je autorem této sochy? Кто автор этой скульптуры?

Chtěl bych navštívit výstavu děl... Хочу посетить выставку ...
— kubistů. — кубистов.
— realistů. — реалистов.
— impresionistů. — импрессионистов.
— abstraktního umění. — абстрактного искусства
— moderního umění. — современного искусства.

Кино

Je tady někde kino? Есть здесь где–нибудь кино?

Rád bych tě pozval do kina. С удовольствием пригласил бы тебя в кино.

Nechtěl bys dnes večer Не хочешь сегодня вечером
zajít do kina? пойти в кино?

Chtěl bych se podívat na nějaký Хочу посмотреть какой–нибудь
dobrodružný film. приключенческий фильм.

Podívejme se na týdenní Посмотрим программу
program. на неделю.

V jakém jazyce je tento film? На каком языке идёт этот фильм?

Je to s německými, Он сопровождается немецкими,
českými titulky? чешскими субтитрами?

Kdo je režisérem? Кто режиссёр?
Je to barevný nebo čemobílý film? Фильм цветной или чёрно–белый?

Je to širokouhlý film? Это широкоэкранный фильм?

Prodáváte už vstupenky Вы уже продаёте билеты
na zítřek? на завтра?

Hraje se dnešní film ještě zítra? Будет идти сегодняшний фильм завтра?

Kolik stoji vstupenka? Сколько стоит билет?

Prosím dejte mi dvě vstupenky Пожалуйста, два билета
na balkón. на балкон.

Prosím dvě místa vedle sebe. Прошу два места рядом.
Kde je šatna prosím? Где гардероб?

film:
— dobrodružný — приключенческий
— veselohra — комедия
— psychologický — психологический
— detektivka — детектив
— přírodovědný — о природе
— roman — по роману
— dokumentární — документальный
— pro děti — для детей
— němý — немой
— černobílý — чёрно–белый
— barevny — цветной
— kresleny — мультипликационный
— celovečerní — на весь вечер

Радио, телевидение

Posloucháte často rádio? Часто слушаете радио?

— Rád poslouchám programy — Охотно слушаю молодёжные
pro mládež . программы.
Chtěl bych si poslechnout zprávy. Хочу услышать новости.

V kolik hodin vysílají zprávy? В котором часу передают новости?

Na které stanici mohu chytit.... На какой станции могу поймать...
Je špatně slyšet. Плохо слышно.

Tento program se dá chytit na Эту программу можно поймать
středních, dlouhých vlnách. на средних, длинных волнах.

Chtěl bych si poslechnout Хотел бы послушать
předpověď počasí. прогноз погоды.

Zapněte, vypněte rádio. Включите, выключите радио.
Vytáhněte anténu. Выдвиньте антенну.

Přepněte na dlouhé vlny Переключитесь на длинные
a nalaďte na... волны и настройтесь на...

Chcete se dívat na televizi? Хотите посмотреть телевизор?
Díváte se hodně na televizi? Много смотрите тевизор?

Co je dnes v televizi? Что сегодня по телевизору?

Po televizních novinách budou В теленовостях будет прямое vysílat přímy přenos z mistrovství включение с чемпионата мира
světa v ledním hokeji. по хоккею на льду.

Dnes je špatný obraz. Сегодня плохое изображение.

Přepněte na jiný program. Переключитесь на другую программу.

Podívám se co hraje na prvním Посмотрю, что на первом
programu. канале.

V devět začíná čtvrtý díl filmu ... . В девять начинается четвёртая
серия фильма... .

Je to velmi pěkný film. Это — очень хороший фильм.

Nepamatuji si přesně název toho Я не могу вспомнить названия
filmu ale minulý týden jsem фильма, но на той неделе
viděl třetí díl. я видел третью серию.

Chcete si to nahrát na video? Не хотите записать на видео?
Máte volnou videokazetu? Есть чистая кассета?
Chcete se na něj podívat? Хотите её посмотреть?

Máte satelitní přijímač? Есть спутниковый приёмник?
Kolik programů přijímate? Сколько программ принимаете?

Některé programy nejsou Некоторые программы
vhodné pro děti. не для детей.

Dnešní filmy jsou plné násilí. Современные фильмы содержат
много сцен насилия.

televizní přijímač телевизор
obrazovka экран
dálkový ovládač дистанционное управление

jas ручка регуляции света
kontrast ... контраста
hlasitost ... громкости

anténa антенна
televizní kamera телекамера
rádiový přijímač радиоприёмник

tuner тюнер
dlouhé, střední vlny длинные, средние волны
krátké, velmi krátké vlny короткие, УКВ волны
rádiový příjem радиоприём
rádiový vysílač радиовещание
mono, stereo přijímač моно, стереоприёмник

gramofon проигрыватель пластинок
zesilovač усилитель
CD–přehrávač проигрыватель CD

gramofonová deska пластинка
magnetofonová kazeta магнитофонная кассета
videokazeta видеокассета

zásuvka штепсельная розетка
sít’ová šňůra электрошнур
baterie батарейка

reproduktor колонка
sluchátka наушники
hlasatel диктор
herec актёр

Книги

Rád čtu knihy. Охотно читаю книги.
Je to dobrý způsob odpočinku. Это — хороший способ отдыха.
Čtením se také vzdělávám. Чтение образовывает.

Co rád čtete? Что Вы любите читать?
Nejraději čtu romány. Я охотно читаю романы.

Máte raději prózu nebo poezii? Что Вам нравится больше — проза или поэзия?

Čtete cizí literaturu v originále Иностранную литературу Вы
nebo v překladu? читаете в оригинале или в переводе?

Čtete romány? Читаете романы?
— historické povídky — исторические повести
— cestopisy — описания путешествий
— detektivky — детективы
— beletrii — беллетристику

Kdo vydal tuto sbírku básní? Кто издал этот сборник поэзии?
Kdo ilustroval tuto knihu? Кто иллюстрировал эту книгу?

Chtěl bych koupit Хочу купить какую–нибудь
nějakou knihu o ... книгу о ...

Kolik stojí tato kniha? Сколько стоит эта книга?
Je to poslední vydání? Это последнее издание?

Máte novější vydání této knihy? Нет новейшего издания
этой книги?
— Druhé vydáni je teprve — Книга теперь в типографии,
v tisku, vyjde až za měsíc. выйдет в свет через месяц.
— Bohužel, novější vydání je — Сожалею, но новейшее
už vyprodáno. издание уже распродано.
— Je tady nablízku ještě — Здесь поблизости ещё один
nějaké knihkupectví. книжный магазин.

Газеты

Chtěl bych dnešní (noviny)..., Дайте сегодняшнюю (газету),
prosím. пожалуйста.

Máte ještě poslední čislo? Есть у Вас ещё последний номер?
Máte ještě včerejší vydáni? Есть ещё вчерашний выпуск?

Máte nějaké časopisy o módě? Есть какой–нибудь журнал о моде?

Už vyšel ten nový časopis ...? Не появился ещё новый номер журнала ...?
Četl jste už dnešní noviny? Ты читал свежую газету?
Je tam něco zajímavého? Есть что–нибудь интересное?
Co říkáte tomu článku v..... Что скажете об этой статье?

Na které stránce je zveřejněn На какой странице опубликована
ten článek? эта статья?

Jaký je to časopis? Что это за журнал?
Kde ho lze koupit? Где можно его купить?

Odebíráte...? Выписываете...?
Předplatil jsem si na letošní rok. Я подписался на этот год.
Kolik stoji předplatné? Сколько стоит подписка?

časopis журнал
— ilustrovaný — обозрение
— dětský — детский
— odborný — специальный

kreslený seriál комикс
noviny газета
příloha приложение
redakce редакция
redaktor редактор
vydání издание
výtisk экземпляр

Назад, на начало страницы
Назад, в оглавление разговорника
 

Карта сайта
Ваш разговорник on-line
На главную страницу
   
 
  + 420 234 68-80-77
  + 420 234 68-80-77
  + 420 777 14-51-77
 

 
 

 

 

 

 

 

Google