(*)

© Агентство "Европа для Вас" © E-mail: 2024@anesro.com © Tel: +420 234 688 077 © Mobil: + 420 777 14 51 77 ©

 
   
  Top.Mail.Ru

Чешско-русский разговорник on-line
"ЧЕШСКИЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ"

Полёта на самолёте

Promiňte prosím, jak se dostanu Прошу прощения, как попасть
na letiště? в аэропорт?
Promiňte prosím, jak se dostanu Прошу прощения, как пройти
do odletové haly? в зал отлëта?
— Jděte přímo. — Идите прямо.
— Jděte doleva, doprava. — Идите налево, направо.
— Jděte přímo a pak odbočte — Идите прямо и там повернёте
doleva, doprava. налево, направо.
— Následujte tento znak, — Следуйте указаниям этого указателя.
toto značení.

Информационные знаки

Přílety Прибытие
Odlety Отлёт
Vchod Вход
Východ Выход
Informace Информация
Příletová hala Зал прилёта
Odletová hala Зал отлёта
Tranzit Транзит
Váha Весы
Výdej zavazadel Выдача вещей
Celnice Таможня
Směnárna Обмен валюты
Tabule s leteckým řádem Расписание полётов
Odbavení Регистрация
Rezervační kancelář Бюро резервации
Letištní pokladna Касса авиабилетов
Jídlo teplé nebo studené Горячие или холодные блюда
Kavárna Кофе и напитки
Občerstvení Закусочная
Snídaně Завтрак

Информация о полетах

Let Рейс
Cílové letiště Направление полëта
Doba odletu... Время вылета...
— plánovaná — планируемое
— předpokládaná — предполагаемое

Východ Выход
Zrušen Отменён
Pro nepřízeň počasí Из–за плохой погоды

V kolik hodin letí letadlo do Prahy? В котором часу самолёт вылетает до Праги?

V kolik hodin létají letadla v neděli Когда самолет вылетает в Прагу
do Prahy? в воскресенье?

Které dny létá letadlo do Prahy? В какие дни недели есть рейсы на Прагу?

Které dny létají letadla společnosti В какие дни самолеты
LUFTHANSA do Toronta? авиакомпании LUFTHANSA летают в Торонто?

Které dny mohu letět s ČSA Когда я могу лететь рейсом
a kdy s SAS? авиакомпании ČSA и когда — SAS?

Je to přímý let? Это прямой рейс?

Je to s mezipřistáním? Этот рейс выполняется
с промежуточными посадками?
Jak dlouho trvá let do ... Как долго летим до ...
— Asi sedmdesát minut — Около 70 минут
— Asi půl hodiny — Около полчаса
— Asi dvě hodiny — Около двух часов

Kdy letadlo přiletí do Prahy? Когда садимся в Праге?
V deset hodin místního času. В 10 часов местного времени.
Je letecké spojení s ...? Есть авиасообщение с ...?

Резервирование авиабилетов

Chtěl bych si rezervovat dvě Хотел бы резервировать два места
místa v letadle do Prahy na dnes. в самолете до Праги на сегодня.
— na příští pondělí — на следующий понедельник
— příští úterý — на следующий вторник
— na středu — на среду
— na čtvrtek — на четверг
— na pátek — на пятницу
— na sobotu — на субботу
— na neděli — на воскресенье
— na zítra — на завтра
— na pozítří — на послезавтра
— na příští týden — на следующую неделю

Mohla byste mi rezervovat jedno Могли бы резервировать одно
místo na zítřejší letadlo место на рейс до Франкфурта,
do Frankfurtu v pět hodin ráno? на завтра, в пять утра?

Chtěla bych si zároveň rezervovat Хотела бы сейчас также
i letenku zpět. резервировать обратный билет.

Mohla byste se informovat u letecké Могла бы я узнать — есть ли
společnosti Lufhansa, jestli mají свободные места у авиакомпании
volná místa? Lufhansa?

Máte ještě volná místa Имеете ещё места на сегодня?
na dnešek?
— Lituji, linka už je obsazena. — Жаль, но рейс уже полон.

— Letenky jsou již na příští tři dny — Билеты уже проданы на три
vyprodány. дня вперëд.

— Je lépe si obstarat letenku — Лучше, если позаботиться
předem. о билетах заранее.

— Mohu tento let zrušit, přeložit? — Могу отказаться, перенести этот рейс?

— Mohu Vás zařadit — Могу Вас занести в лист ожидания.
na čekací listinu.

— Přijd’te se zeptat zítra, — Попробуйте спросить завтра,
zda se něco uvolnilo. может быть, что–нибудь освободится.

— Hlaste se v kanceláři letecké — Сообщите в бюро авиакомпании.
společnosti.

Jiná možnost není? Нет другой возможности?
Jaká je Vaše adresa v ... Какой Ваш адрес в ...

Jaké je Vaše telefonní číslo? Какой Ваш телефонный номер?

Kolik stojí letenka Сколько стоит авиабилет
turistické třídy? в туристическом классе?

Stojí ... Стоит ...

Zaplatím až při vyzvednutí Я заплачу при получении
letenky, letenek. авиабилета, билетов.

Jak vysoký je poplatek za zrušení Сколько я заплачу за отказ
letu? от рейса?


Mám zaplacenou zpáteční У меня есть оплаченный
letenku do Prahy. обратный билет до Праги.

Můžete mi potvrdit let do .... Можете подтвердить мне рейс до ...
Tady je. Это здесь.

V kolik hodin musím být na letišti? Когда я должен быть в аэропорту?
Hodinu před odletem. За час перед отлетом.

Odkud jezdí autobus na letiště? Откуда ездит автобус до аэропорта?

Dostavte se dvě hodiny před Явитесь за два часа перед отлётом
odletem ke kanceláři letecké в бюро авиакомпании.
společnosti.

Регистрация

Odbavovací přepážka. Регистрационная стойка.
Mám tento kufr. У меня этот чемодан.
Máme s sebou tyto kufry. Берëм с собою чемоданы.
Tyto kufry musí jít na váhu. Эти чемоданы положите на весы.

Kolik to váží? Сколько весит?
— Máte pět kilo nadváhy. — У Вас 5 кг перевес.
— Musíte si připlatit ... — Вы должны доплатить.

— Máte nějaké příruční — Имеете ручную кладь?
zavazadlo?
— To musí také na váhu. — Это должны также на весы
— Chci si to vzít s sebou jako — Хочу взять с собою как
příruční zavazadlo. ручную кладь.
— Kolik zavazadel mohu mít? — Сколько поклажи могу взять
с собой?
— Tu kabelu si můžete vzít. — Эту сумку можете взять.
Mám zaplacenou zpáteční У меня есть оплаченный
letenku do Prahy. обратный билет до Праги.

Můžete mi potvrdit let do .... Можете подтвердить мне рейс до ...
Tady je. Это здесь.

V kolik hodin musím být na letišti? Когда я должен быть в аэропорту? Hodinu před odletem. За час перед отлетом.

Odkud jezdí autobus na letiště? Откуда ездит автобус до аэропорта?

Dostavte se dvě hodiny před Явитесь за два часа перед отлётом
odletem ke kanceláři letecké в бюро авиакомпании.
společnosti.

Местная трансляция

Společnost Lufthansa hlásí svůj Авиакомпания Lufthansa
pravidelný let linky LH 661 do объявляет свой регулярный
Amsterodamu. рейс LH 661 до Амстердама.

Prosíme cestující, aby si připravili Просим вылетающих приготовить palubní lístky, pasy a dostavili se посадочные билеты, паспорта и
k východu číslo 22. подойти к выходу № 22.

Prosíme, abyste nekouřili. Просим не курить.

Prosíme cestující letu LH 026 do Просим вылетающих рейсом LH 026
Paříže, aby se dostavili k východu 9. в Париж явиться к выходу № 9.

Odbavování letu LH 026 Регистрация рейса LH 026 у стойки
u přepážky číslo 1 končí. номер 1 закончена.

Poslední upozornění cestujícím letu Последнее предупреждение
LH 026 do Paříže. для вылетающих в Париж.

Připravte si palubní lístek! Приготовьте посадочный талон!
Hlásili už mé letadlo? Объявили уже мой самолёт?

Společnost PA se omlouvá a hlásí, Авиакомпания РА приносит
že let číslo 106 do New Yorku bude свои извинения и сообщает, что
z důvodu špatného počasí asi рейс №106 до Нью-Йорка из–за
hodinu opožděn. плохой погоды отложен на час.

Prosíme cestující na lince PA 106, Просим авиапассажиров рейса
aby navštívili restauraci, jste hosty РА 106 подойти в ресторан
společnosti PA. в качестве гостей авиакомпании.

Letadlo do Ženevy bude mít asi Самолет до Женевы будет
hodinu zpoždění. отложен на час.

Ženeva nepřijímá z důvodu Из–за плохой погоды Женева
špatného počasí. не принимает.
Všehny lety jsou až do odvolání Все рейсы отменяются.
zastaveny.

Pro silnou mlhu nemůže letadlo Из–за сильного тумана самолёт
přistát. не может сесть.

В самолёте

Dobý den, dámy a pánové, tady je Добрый день, дамы и господа,
Vaše letuška. здесь ваша стюардесса.

Na palubě letadla Vás jménem На борту самолета вас приветствует
společnosti ČSA vítá kapitán от имени авиакомпании ČSA
Havel s posádkou. капитан Гавел и экипаж.

Žádáme cestující, aby přestali Просим пассажиров не курить и
kouřit a připoutali se. пристегнуться.

Zůstaňte prosím sedět a Оставайтесь, пожалуйста, на местах
připoutejte se. и пристегните ремни.

Budeme startovat, přistávat. Мы взлетаем, садимся.

Dámy a pánové, tady je Дамы и господа, это капитан Гавел.
kapitán Havel .

Letíme ve výšce .... metrů Мы летим на высоте .... и сейчас
a nyní jsme nad Frankfurtem. находимся над Франкфуртом.

Let do Frankfutu trvá 90 minut. Полет до Франкфурта составит
полтора часа.

Počasí ve Frankfurtu je příznivé, Во Франкфурте благоприятная
předpokládáme pravidelný přílet. погода, планируем выполнить посадку точно по расписанию.

Dámy a pánové, můžete se odpoutat, Дамы и господа, можете
můžete si zakouřit. отстегнуться и закурить.

Občerstvení budeme podávat Закуски будем подавать через
za 15 minut. 15 минут.

Smí se v letadle kouřit? Могу я курить на борту?
Není mi dobře. Мне нехорошо.
Je mi špatně od žaludku. Меня тошнит.

Dejte mi prosím sklenici vody. Дайте мне, пожалуйста,
стакан воды.

Dala byste mi nějaký prášek? Можете дать таблетку?
Kde je umývárna? Где помещение для умывания?
Máte nějaké noviny nebo časopisy? Есть газеты или журналы?

Kdy budeme přistávat? Когда мы приземляемся?
— Za pět minut přistaneme. — Через 5 минут садимся.

V jaké výšce letíme? На какой высоте летим?
Letíme ve výšce asi ... metrů. Летим на высоте ... метров.

Jakou rychlostí letíme? С какой скоростью летим?
Průměrná rychlost je .... Средняя скорость ....

Kde jsme teď? Где мы сейчас?
—Ted’ letíme nad Alpami. — Сейчас летим над Альпами.

Které je to město? Что это за город?
Připoutejte se prosím. Просим пристегнуться.

Zůstaňte sedět, dokud se neotevřou Оставайтесь сидеть, пока
dveře. не откроются двери.

Frankfurt nepřijímá. Франкфурт не принимает.
Letadlo už klesá. Самолёт снижается.
Letadlo se chystá přistát. Самолёт произвел посадку.
По прилёту

Jak dlouho musíme čekat na Как долго можем мы ждать
další let? следующий рейс?

Kdy letí další letadlo? Когда летит следующий самолёт?
— Další let je zítra ráno. — Следующий рейс завтра утром.
— Do té doby se ubytujete — До этого времени размещайтесь
v tranzitním hotelu. в транзитном отеле.


Jak dlouho musíme čekat na Как долго должны мы ждать
spojení do Montrealu? сообщения с Монреалем?
— Letadlo do Montrealu odletělo — Самолет до Монреаля вылетел
asi před hodinou. около часа назад.

Mám předložit pas? Должен я показать паспорт?
Cestuji z Prahy do Montrealu. Еду из Праги до Монреаля.

Kde je místnost pro cestující Где помещение для транзитных
tranzitem? пассажиров?

Kde čekají autobusy do města? Где ожидают автобус до города?

Kde čekají autobusy aerolinií? Где ожидают автобус авиакомпании?

Právě jsem přiletěl z Prahy a teprve Только что я прилетел из Праги и
za tři dny chci pokračovat do через три дня хочу продолжить
Montrealu. путь в Монреаль.

Mohu dostat tranzitní vízum? Могу я получить транзитную визу?

Слова по теме

cestující авиапассажир
letuška стюардесса
kapitán letadla капитан самолёта
pilot, letec пилот
druhý pilot второй пилот
posádka экипаж
let рейс
— noční — ночной
— denní — дневной

letadlo самолёт
letecká linka авиалиния
letecká společnost авиакомпания
letenka авиабилет
prodej letenek продажа авиабилетов
letový řád расписание полётов
letět лететь
kabina кабина
kabina pro pilota отсек пилотов
kabina pro cestující пассажирский отсек
kabina pro letušku отсек для экипажа

trup фюзеляж
křídlo крыло
podvozek шасси
motor мотор
vrtule воздушный винт
prostor pro náklad грузовое помещение
kuchyně letadla авиакухня
bezpečnostní pás пояс безопасности
sáček pro případ nevolnosti конверт на случай тошноты
záchranná vesta спасательный жилет
padák парашют
křeslo, sedadlo кресло
rozjezdová dráha взлётная полоса
kontrolní věž башня управления полётов
světelný maják маяк
letište аэропорт
odbavovací plocha зал регистрации
hangár ангар

tryskové letadlo реактивный самолёт
turbovrtulové letadlo турбовинтовой самолёт
nadzvukové letadlo сверхзвуковой самолёт
palubní lístek посадочный талон

pravidelný let регулярный рейс
přímý let прямой рейс
nepravidelný spoj нерегулярное сообщение

zavazadlo багаж
příruční zavazadlo ручная кладь
zavazadlo navíc багаж сверх нормы
zavazadlo /bezplatné/ багаж (бесплатный)
cestovní zavazadlo дорожный багаж
zapsané zavazadlo зарегистрированный багаж
poplatek za nadváhu доплата за перевес
povolená váha разрешённый вес
váha /věci/ вес
váha весы

odletět взлететь
odlet взлёт
přiletět прилететь
přílet прибытие
přistát приземлиться
přistání посадка
nouzové přistání аварийная посадка
připoutat se пристегнуться
stoupat набор высоты
klesat падать, снижаться
naklánět se наклоняться
schůdky посадочный трап
rychlost скорость
výška letu высота полёта
kroužit кружить
mezipřistání промежуточная посадка
viditelnost видимость
dobrá viditelnost хорошая видимость
poloha положение
informace информация
letový kurs курс полета
změna kursu изменение курса

počasí погода
špatné počasí плохая погода
prolétat mraky лететь в облаках
mlha туман
pohled z letadla na zem взгляд с самолёта на землю
koupit si letenku купить авиабилет
občerstvení закуски
obstarat si letenku předem позаботиться об авиабилете заранее

objednat заказать
přeobjednat перезаказать
zpětné potvrzení подтверждение о возврате
předpis предписание
konec přihlašování /k letu/ окончание регистрации
potvrdit подтвердить
rezervovat резервировать
zaplatit оплатить
vyzvednout si получить
zrušit отказаться
cestovat путешествовать
turistická třída туристический класс
ekonomická třída экономический класс
standartní třída стандартный класс
označení обозначение
 

Назад, на начало страницы
Назад, в оглавление разговорника
 

Карта сайта
Ваш разговорник on-line
На главную страницу
   
 
  + 420 234 68-80-77
  + 420 234 68-80-77
  + 420 777 14-51-77
 

 
 

 

 

 

 

 

Google