(*)

© Агентство "Европа для Вас" © E-mail: 2024@anesro.com © Tel: +420 234 688 077 © Mobil: + 420 777 14 51 77 ©

 
   
  Top.Mail.Ru

Чешско-русский разговорник on-line
"ЧЕШСКИЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ"

Разговоры в обществе

Приветствия и обращения

Dobrý den! Добрый день!
Dobré jitro! Доброе утро!
Dobrý večer! Добрый вечер!
Dobrou noc! Доброй ночи!
Vítáme Vás! Добро пожаловать!
Nazdar. Пока!
Jsem rád, že jsem Vás potkal. Рад встретить Вас!
Ráda Tě vidím. Рада видеть тебя!

Dobrý večer, to jsem ráda, Добрый вечер, рада Вас встретить!
že Vás potkávám.

Na shledanou! До свидания!
Na slyšenou! До свидания! (по телефону)
Zatím nashledanou. До скорого!
Ještě se uvidíme. Ещё увидимся!
Hezky se vyspěte! Хорошо выспаться!

Pane! Господин!
Paní! Госпожа!
Slečno! Девушка!
Dámy a pánové! Дамы и господа!
Vážení přátelé! Дорогие друзья!

Jak se máte? Как дела?
— Děkuji, dobře a Vy? — Спасибо, хорошо, а у Вас?
— Mám se také dobře. — И у меня порядок!


Jak se daří Vaší rodině? Как Ваша семья?
— Otec je nemocný. — Отец болен.

To je mi líto. Мне очень жаль.

Pozdravujte ho prosím. Передайте ему привет.
— Děkuji vyřídím. — Спасибо, передам.

Объяснения

Mluvíte česky? Говорите по–чешски?
— Mluvím jen rusky. — Говорю только по–русски.
— Německy mluvím jen trochu. — Говорю немного на немецком.
— Začínám se teprve učit česky. — Начинаю теперь учить чешский.
— Mluvím raději anglicky. — На английском мне легче
разговаривать.

— Rozumím německy. — Понимаю немецкий.
— Mluvím také francouzsky. — Говорю также на французском.

Rozumíte mi? Понимаете меня?
— Nerozuměla jsem dobře. — Поняла не совсем хорошо.
— Nerozuměl jsem všemu. — Понял не всё.

Mluvte prosím pomaleji. Говорите медленнее, пожалуйста.
Prosím, nemluvte tak rychle. Говорите не так быстро.

Promiňte, nerozuměl jsem, Извините, я не понял, что Вы
co jste říkala. сказали?

Neslyšela jsem dobře. Слышала нехорошо.

Prosím Vás, řekněte mi to ještě Прошу Вас, скажите это мне ещё
jednou. один раз.

Můžete to opakovat? Можете повторить?
Co to slovo znamená? Что это слово означает?
Jak se to píše? Как это пишется?
Jak se řekne česky? Как сказать по–чешски?
Potřebovali bychom tlumočníka. Нам нужен переводчик.

Знакомство

Dovolte, abych se představila. Разрешите представиться.
Jmenuji se ... Меня зовут...

Dovolte, abych Vám Разрешите представить Вам
představil pana ... господина...

Mohu Vám představit svého Могу Вам представить своего
přítele, svou přítelkyni? друга, подругу.
— Teší mě. — Очень приятно.

Kdo je ten pán prosím? Кто этот господин?

Představte mě prosím Пожалуйста, представьте
tomu pánovi, té dámě! меня этому господину, даме.

Jste pan Doležal? Вы — господин Долежал?
— Ano, to jsem já. — Да, это я.
— Ráda Vás poznávám! — Рада познакомиться.

Bude mi potěšením představit Для меня большая радость
Vás své ženě. представить Вас моей жене.

Прощание

Teď už je ale na čase jít. Увы, сейчас время идти.

Bohužel, už musím jít. К сожалению, уже должен идти.

Škoda, že nemůžete zůstat. Жалко, что не можете остаться.
Děkuji za krásný večer. Спасибо за прекрасный вечер.
Kdy Vás zase uvidíme? Когда мы Вас увидим снова?
Děkuji za návštěvu. Спасибо за визит.

Doufám, že se zase brzy Надеюсь скоро увидеться вновь.
uvidíme.

Díky za milou společnost. Спасибо за милое общество.

Doprovodím Vás až na Я провожу Вас до остановки.
zastávku.

Zavedu Vás domů. Доставлю Вас до дома.
Šťastnou cestu! Счастливого пути!
Mnoho štěstí! Всего хорошего!

Благодарность

Děkuji. Спасибо.
— Není zač. — Не за что.

Děkuji Vám. Спасибо Вам.
Mockrát Vám děkuji. Большое Вам спасибо.

Srdečný dík za Vaší pomoc, Сердечное Вам спасибо за Вашу
za Vaše pozvání. помощь, за Ваше приглашение.

Děkujeme Vám za vše, co jste Спасибо Вам за всё, что для нас
pro nás udělal. сделали.

Prosím! Пожалуйста!

Извинения

Opravdu. Действительно.
To je dobrý nápad. Это хорошая идея.
To jsem chtěl říci. Это я хотел сказать.
Rozumí se samo sebou. Само собой разумеется.
Doufám. Надеюсь.
Věřím. Уверен.
Ano rád. Да, охотно.

Несогласие

Ne. Нет.
Vůbec ne. Вовсе нет.
Ne, naopak. Нет, напротив.
Myslím, že ne. Думаю, что нет.
Ještě ne. Ещё нет.
To není pravda. Это — неправда.
To je nemožné. Это — невозможно.
Mýlíte se. Ошибаетесь.
Nechci. Не хочу.
Nemohu. Не могу.
Já také ne. Я так же нет.
To nemá smysl. Это — бессмысленно.
Nikdy. Никогда.
Odmítám to. Я отказываюсь.
Nemá to cenu. Нет смысла.

Сомнение

Snad. Možná. Может быть.
To je jedno. Это всë равно.
Jak chcete. Как хотите.
Jak myslíte. Как думаете.
Nemohu se rozhodnout. Не могу решить.
Nevím. Не знаю.
Kdo ví! Кто знает!
Pravděpodobně. Правдоподобно.
To bych neřekl. Этого я не говорил.
Podle mého názoru. По моему мнению.
Možná, že se mýlím. Возможно, я ошибаюсь.
To se dá těžko říci. Это трудно сказать.
Je to tak? Это так?
Skutečně? Действительно?
Určitě? Ясно?
Sotva tomu mohu věřit... Едва могу тому верить.

Неожиданность

To je překvapení! Это — неожиданность!
To mě překvapuje. Это удивило меня.
To je opravdu překvapující. Это действительно удивляет.

Cože? Что?
Určitě? Ясно?
Jak to? Как так?
Přeháníte. Преувеличиваете.
Neříkejte! Не говорите!
To je neuvěřitelné. Это — невероятно!
Nejsem si jist. Мне не ясно.
Tomu nevěřím. Не верю.
Proboha! Ради Бога!
To nemyslíte vážně? Считаете неважно?

Удовлетворение

To je príma. Это — здорово!
Výborně. Классно!
To jsem rád. Я рад.

To mě opravdu těší. Это действительно радует меня.
To máte štěstí. Ваше счастье.
Jsem št’astný. Я счастлив.
To je štěstí! Это — счастье!

Недовольство

To se mi nelíbí. Это мне не нравится.
To je ostuda. Это — позор!
Dejte mi pokoj. Оставьте меня в покое!
To je hloupé. Это — глупость!
To mě nudí. Это мне скучно.
To je nesnesitelné. Это — невыносимо.
To je skandál! Это — скандал!
Musím proti tomu protestovat. Протестую против этого.

Uveďte hned věci do Пожалуйста, наведите сейчас же
pořádku, prosím. порядок.

Očekávám vysvětlení. Я жду разъяснений.
Požaduji omluvu. Я требую извинений.
K čertu! К чёрту!
Sakra! Чёрт побери!
Zatraceně! Проклятье!

Опасение

Mám strach. Я боюсь.
Nemějte strach. Не бойтесь.
Nedělejte si starosti. Не заботьтесь.
Mám mnoho starostí. У меня много хлопот.
Mám starost o ... Я беспокоюсь о ...
Obávám se, že příjdu pozdě. Боюсь, что опоздаю.
Jsem velmi znepokojen. Я очень озабочен.
Život je plný starostí. Жизнь полна хлопот.

Неудача

Jsem v rozpacích. Я смущён.
Jsem hluboce zarmoucený. Я глубоко огорчён.
Jsem zklamána. Я разочарована.
Mám smůlu. Мне не везёт.
Smůla mě pronásleduje. Неудача преследует меня.
To je škoda. Жаль.
Bohužel. Жалко.
To mě mrzí. Мне жаль.
Je mi líto, ale nemohu. Сожалею, но не могу.

Lituji, ale nedá se nic dělat. Жалею, но ничего нельзя сделать.

Chudák! Бедняга!
Škoda, že nepřišel. Жаль, что он не пришёл.

Заверения

Jistě. Непременно.
Dodržím slovo. Держу своё слово.
Dávám Vám čestné slovo. Даю Вам честное слово.
Slibuji Vám to. Я обещаю Вам это.
Učiním vše, co budu moci. Сделаю всё, что в моих силах.
O tom nepochybuji. В этом я не сомневаюсь.
Buďte klidný. Будьте спокойны.

Ошибка, заблуждение

To je omyl. Это — заблуждение.
Zmýlená neplatí. Ошибка не в счёт.
To byla moje chyba. Это была моя ошибка.
Tady je to, nemýlím–li se. Это здесь, если я не ошибаюсь.
Mýlíte se. Ошибаетесь.

Советы

Co mi radíte? Что Вы мне советуете?

Co byste dělal na mém místě? Что бы Вы стали делать на моём
месте?

Být Vámi, nedělal bych to. На Вашем месте я бы этого
не делал.

Podle mého názoru ... На мой взгляд ...
Domnívám se, že ... Я полагаю, что ...
Jsem téhož názoru. Я — этого же мнения.
Radím Vám ... Я советую Вам ...

Начало беседы

Poslyšte ... Послушайте ...

Promiňte, že Vás přerušuji. Извините, что я Вас прерываю.
Zapomněl jsem Vás upozornit, že ... Я забыл напомнить Вам, что ...

Uvidíme jestli ... Мы увидим, если ...
Nemohu si vzpomenout. Не могу вспомнить.
Musím Vám říci, že ... Должен Вам сказать, что..
V každém případě. В любом случае.

Mezi námi řečeno ... Между нами говоря ...
Chtěl bych říci pár slov. Хотел бы сказать пару слов.
Slyšel jste, že ... Вы слышали, что ...
Máte pravdu, ale ... Вы правы, но ...
Okamžik! Момент!

Приглашение

Přijďte někdy k nám. Приходите к нам как–нибудь ещё.
— Ano, přijdu. — Да, зайду.
— Děkuji za pozvání. — Спасибо за приглашение.
— Velmi rád přijdu. — Приду охотно.

Mohla bych Vás pozvat dnes Могла бы я Вас сегодня пригласить
na večeři? на ужин?

Co máte dnes na programu? Какая программа у Вас сегодня?
Až budu moci, přijdu. Если смогу, приду.
Domluvíme se telefonicky. Договоримся по телефону.
Bohužel, dnes nemohu. К сожалению, сегодня не могу.
Bohužel, musím odmítnout. К сожалению, должен отказаться.

A zítra? А завтра?
— Velmi rád. — Очень рад.
— Rád přijímám. — Охотно принимаю.
— Mám něco jiného v plánu. —У меня другие планы.

Mohli bychom to domluvit Могли бы договориться
na pondělí. на понедельник.
— Platí. — Идёт.
— Příjdu určitě. — Обязательно приду.
— To se mi nehodí. — Это мне не подходит.
— Co děláte dnes večer? — Что делаете сегодня вечером?

Byl bych velmi potěšen... Был бы очень обрадован...
Co byste tomu řekl? Что об этом скажете?
Jsi už na zítřek zadán? Уже договорился на завтра?
Ujednáno! Договорились!
Koho mohu ohlásit? О ком могу сообщить?
Přijdu v příznivější dobu. Приду в удобное время.
Zvu Vás k návštěvě ČR. Приглашаю Вас посетить Чехию.

Перекур

Kouříte? Курите?
— Ne děkuji, nekouřím. — Нет, спасибо, не курю.

Mohu si zapálit? Можно прикурить?
Nevadí Vám kouř? Не мешает Вам дым?
Máte zápalky? Имеете спички?
Mohu si od Vás připálit? Не дадите прикурить?

cigareta сигарета
popelník пепельница
dým, kouř дым
dýmka трубка
popel пепел
zapalovač зажигалка
zápalky спички
zapálit зажечь
zhasit потушить
zahodit выбросить
vyvětrat проветрить

Личная и деловая переписка

Milá teto! Милая тëтя!
Milý strýci Karle! Любимый дядя Карл!
Milá Jelena! Любимая Елена!
Milý Jan, Honza! Любимый Ян!
Moje milá teto! Моя милая тётя!
Můj milý příteli! Мой милый друг!

Tvůj Alex Твой Алекс
Tvoje Olga Твоя Ольга
Váš NN Ваш НН
Vaše Olga Kakková Ваша Ольга Какко
Se srdečným pozdravem C сердечным приветом

Srdečné pozdravy od Tvého, Сердечный привет от твоего, Вашего
Vašeho NN НН

Velmi ctěný pane řediteli! Многоуважаемый господин директор!

Velmi vážená paní Kakková! Многоуважаемая госпожа Какко!
V dokonalé úctě! С глубоким почтением!

Назад, на начало страницы
Назад, в оглавление разговорника
 

Карта сайта
Ваш разговорник on-line
На главную страницу
   
 
  + 420 234 68-80-77
  + 420 234 68-80-77
  + 420 777 14-51-77
 

 
 

 

 

 

 

 

Google