(*)

© Агентство "Европа для Вас" © E-mail: 2024@anesro.com © Tel: +420 234 688 077 © Mobil: + 420 777 14 51 77 ©

 
   
  Top.Mail.Ru

Чешско-русский разговорник on-line
"ЧЕШСКИЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ"

Cемья

Chtěl bych vám představit naši rodinu. Хотел бы представить Вам нашу семью.
To je fotografie mé rodiny. Это — фотография моей семьи.
Máme velkou rodinu. У меня большая семья.
Máme příbuzné v zahraničí. Есть родственники за границей.

To je moje žena. Это моя жена.
— můj muž — мой муж
— dcera — дочь
— syn — сын
— matka — мать
— otec — отец
— babička — бабушка
— dědeček — дедушка
— prababička — прабабушка
— pradědeček — прадед
— vnučka — внучка
— vnuk — внук
— teta — тётя
— strýc — дядя
— tchýně — тёща, свекровь
— tchán — тесть, свёкр
— snacha — сноха
— zet’ — зять

Bydlíme v Praze. Живём в Праге.

Bydlíme v rodinném domku Живём в семейном доме
na vesnici. в деревне.
Bydlíme ve městě Живём в городе,
ve třípokojovém bytě. в трёхкомнатной квартире.

Líbí se nám tady. Нам здесь нравится.

Máme tady velkou zahradu У нас здесь большой сад и
a krásné okolí. прекрасные окрестности.

Jak dlouho tady bydlíte? Как долго здесь живёте?
Bydlíme tady už tři roky. Живём здесь уже 3 года.
Toto je dům mých rodičů. Это дом моих родителей.

Přistěhovali jsme se tu před Переселились сюда два месяца
dvěma mesíci. назад.

Jsem ženatý (vdaná). Я женат, замужем.
svobodný(ná) холост, незамужем
rozvedený(ná) разведён, разведена
vdovec(vdova) вдовец, вдова

Máme dvě děti. У меня двое детей.

Máme dvě dcery У меня две дочери и один сын. a jednoho kluka.

Kluk je ještě malý, Сын ещё маленький,
ale dcery už chodí do školy. но дочери уже ходят в школу.

Kolik je vaší dceři? Сколько лет Вашей дочери.
— Je jí dvanáct let. — Ей — 12 лет.
— Mladší dceru posíláme — Младшую дочь мы водим
do jeslí a starší в ясли, а старшую — в детский do mateřské školy. сад.

Do které třídy chodí váš В какой класс ходит Ваш
nejstarší syn? старший сын?
— Nejstarší syn chodí — Старший сын ходит
do základní školy. в начальную школу.
— Iván chodí do osmé třídy. — Иван ходит в 8-й класс.
Jak se učí váš syn? Как учится ваш сын?

Náš syn se učí průměrně, Наш сын учится средне,
velmi dobře. очень хорошо.

Náš syn se učí velmi špatně. Наш сын учится очень плохо.

Jak se jmenuje vaše Как зовут вашего самого
nejmladší dítě? маленького ребенка?
— Naše nejmladší dítě — Нашу малышку зовут ...
se jmenuje ...

Jak se jmenuje tvoje manželka? Как зовут твою жену?
— Moje manželka se jmenuje ... — Мою жену зовут ...
— Můj muž se jmenuje ... — Моего мужа зовут ...

Kolik let je tvé manželce? Сколько лет твоей жене?
Jsme stejně staří. Мы с ней одного возраста.
Vypadá mladě. Выглядит моложе.
To je tvoje sestra? Это — твоя сестра?

Ne, to není moje sestra, Нет, это не моя сестра,
to je moje sestřenice. это моя кузина.

Znám vašeho bratrance. Знаю вашего кузена
(двоюродного брата).

Máš sourozence? Есть родной брат, сестра?
Ne, jsem jedináček. Нет, я один.

Je to moje nevlastní matka. Это — моя мачеха.
— nevlastní sestra — сводная сестра
— nevlastní dcera — неродная дочь

Je to můj nevlastní otec. Это — мой отчим.
— nevlastní bratr — сводный брат
— nevlastní syn — приёмный сын
Jsou to moji nevlastní rodiče. Это — мои приёмные родители.
Je to moje nevlastní díte. Это — мой неродной ребёнок.
Jsou to dvojčata/trojčata. Это — близнецы.

Je to můj blízký příbuzný. Это — мой близкий родственник. — vzdálený příbuzný — дальний родственник.
— pokrevný příbuzný — кровный родственник.

Loni jsem se oženil. В прошлом году я женился.
Budu se ženit v příštím roce. Женюсь в следующем году.

Moje sestra se vdala za Моя сестра вышла замуж
sympatického mladého muže. за симпатичного молодого человека.

Já se budu rozvádět. Буду разводиться.
Já se s ní rozvedu. Я с ней разведусь.

Před rokem jsem poznala Petra Год назад я познакомилась
a v březnu jsme se vzali. с Петром, и в марте мы поженились.

Mám tři děti z předchozího У меня трое детей
manželství a jednu nevlastní от предыдущего брака и одна
dceru, Petrovu holčičku. неродная дочь, девочка Петра.

Je to sirotek. Это — сирота.
Je to starý mládenec. Это — взрослый ребёнок.

Jak se snášíš se svou tchyní? Как ты выносишь свою мачеху?
 

Назад, на начало страницы
Назад, в оглавление разговорника
 

Карта сайта
Ваш разговорник on-line
На главную страницу
   
 
  + 420 234 68-80-77
  + 420 234 68-80-77
  + 420 777 14-51-77
 

 
 

 

 

 

 

 

Google