(*)

© Агентство "Европа для Вас" © E-mail: 2024@anesro.com © Tel: +420 234 688 077 © Mobil: + 420 777 14 51 77 ©

 
   
  Top.Mail.Ru

Чешско-русский разговорник on-line
"ЧЕШСКИЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ"

Путешествие на корабле

Kde se kupují jízdenky na loď? Где можно купить билет на корабль?
— Na palubě. — На палубе.
— Tam u toho okénka. — Там, у того окошка.
— Na nalod’ovacím můstku. — На корабельном мостике.

Prosím Vás, jak často jezdí převozní člun do ...? Простите, как часто паром
 ходит до ...?

Jezdí tato linka každý den? Эта линия работает каждый день?
Trajekty jezdí dvakrát denně, Паром ходит два раза в день,
každé ráno, každé pondělí. каждое утро, каждый понедельник.

V kolik hodin pluje příští loď? В котором часу отходит следующее судно?
— Příští lod’ odplouvá — Следующее судно уходит
v pět hodin večer. в пять часов вечера .
— Příští lod’ odplouvá zítra ráno. — ... корабль отходит завтра утром.

Z kterého mola odplouvá loď na С какого причала отходит корабль
ostrov .... ? на остров?
— Lod’ do .... kotví u mola číslo 6. — Корабль стоит на якоре у причала № 6.

Zastavuje loď z ..... na ostrově .... Останавливается судно из ... на острове ....

Zastavuje parník u každého přístaviště? Пароход останавливается у каждой
 пристани?
Staví v ... . Стоит он в ....?
Mohu tam vystoupit? Могу там сойти?
Kolik stojí plavba do .... Сколько стоит плавание до ...?

Jak dlouho trvá plavba? Как долго длится эта поездка?
— Plavba trvá asi 3 hod. — Плавание длится около 3 часов.

V kolik hodin budeme na místě? В котором часу будем на месте?
— V šest ráno. — В шесть утра.

Loď přiráží ke břehu. Корабль причалил к берегу.
Loď vplouvá do přístavu. Корабль входит в гавань.
Loď spouští kotvy. Корабль бросает якорь.
Loď kotví. Корабль стоит на якоре.
Loď kotví u nábřeží. Судно стоит на якоре у набережной.
Loď vyplouvá z přístavu. Корабль выходит из порта.
Loď vyplouvá na moře. Корабль выходит в море.
Loď zdvihá kotvu. Корабль поднимает якорь.

Je přístavní můstek daleko odsud? Далеко отсюда причал?
— Ne, asi 5 minut pěšky. — Нет, 5 минут пешком.

Rádi bychom jeli parníkem. Мы хотели бы поехать пароходом.

Po proudu můžeme jet parníkem, По течению можем ехать пароходом,
zpět můžeme jet vlakem. а обратно — поездом.

Po malém můstku příjdeme По малому мостику мы попадём
na palubu. на палубу.

Резервирование билетов

Chtěla bych 3 lístky na loď do Я хотела бы 3 билета на
Děčína v 8 hodin ráno. на корабль до Дечина
в восемь часов утра.

Rezervovala byste mi dva lístky Можете резервировать мне
na pondělí? два билета на понедельник?

Rezervovala byste nám čtyři místa Можете резервировать 4 места
na příští neděli na lodi do Děčína, на следующее воскресенье,
odplouvající v 9 hodin? на корабль до Дечина, который отходит в 9 часов?

На борту корабля

Prosím Vás, kde je .... Простите, где ....
— jídelna — столовая
— společenská místnost — кают–компания
— místnost pro nemocné — судовой лазарет
— kuřácký salonek — салон для курения
— kajuta číslo 20 — каюта № 20

Nemohu nic jíst. Не могу ничего есть.
Mám mořskou nemoc. У меня морская болезнь.
Kde najdu lodního lékare? Где найти судового врача?

Máte nějaký lék proti Есть какое–нибудь средство против
mořské nemoci? морской болезни?

Nenahýbejte se přes zábradlí. Не перегибайтесь через поручни.
Sirény houkají. Гудит сирена.
Na palubě je hrozný vítr. На палубе сильный ветер.

Pojďme na zadní palubu, je tam Пойдёмте на заднюю палубу, там
více místa. больше места.

Chtěla bych si vypůjčit lehátko Хотела бы взять на прокат
na palubu B. шезлонг на палубу Б.

Moře je dnes klidné. Море сегодня чистое.
— rozbouřené. — волнуется.

Na moři jsou velké vlny. На море высокие волны.

Cлова по теме

lodní doprava водный транспорт
plavební společnost судоходная компания
námořní plavba морское плавание
plavba podél pobřeží каботажное плавание
námořní cesta морское путешествие
jet lodí идти на корабле
lodní spojení od března do října водное сообщение от марта до октября

průplav канал
přístav порт, пристань
most мост
maják маяк
molo мол, волнорез
přistávácí můstek дебаркадер
signální stožár сигнальная мачта
skladiště склад, пакгауз
přístavní areál территория порта
loděnice верфь
nábřeží набережная
pobřeží, břeh берег
pláž пляж
rejdař судовладелец
zdýmadlo шлюз
mořský břeh морской берег
širé moře открытое море
rozbouřené moře штормовое море
po moři по морю
jízda po moři, mořeplavba мореплавание
moře se vzdouvá море поднимается
moře nařáží na skály море ударяется о скалы
mělčina мель
úžina пролив
ostrov остров
pevnina суша, материк
země земля
jezero озеро
jezerní krajina озёрный край
jezírko озерко
řeka река
břeh řeky берег реки
ústí řeky устье реки
plavba po řece плаванье по реке
po řece по течению
proti řece против течения
proud течение
příliv прилив
odliv отлив
vítr ветер
rychlost скорость
vlna волна
bouře шторм
záchranný pás спасательный пояс
záchranné lano спасательный канат
záchranná vesta спасательный жилет
záchranný člun спасательный катер
loď корабль
parník пароход
jízda parníkem пароходная прогулка
člun катер
motorový člun моторный катер
oceánský parník океанский пароход
říční lod’ речное судно
ledoborec ледокол
remorkér буксир
obchodní lod’ торговое судно
nákladní lod’ грузовое судно
rybářská lod’ рыбачье судно
velrybářská lod’ китобойное судно
mrazírenská lod’ рефрижераторное судно
dopravní lod’ транспортный корабль
výletní parník туристический пароход
trajektová lod’ паромное судно
trajekt паром
plachetnice парусное судно
soukromá jachta частная яхта
vor плот
prohlídka lodi осмотр судна
příď нос (корабля)
zád’ корма
paluba палуба
přední paluba передняя палуба
zadní paluba задняя палуба
hlavní paluba главная палуба
promenádní paluba прогулочная палуба
dolní paluba нижняя палуба
horní paluba верхняя палуба
kajuta каюта
kabina кабина
lůžko койка
dvoulůžková kabina двухместная кабина
strojovna машинное отделение
lodní prostor корабельное помещение
kuchyň камбуз
společenská místnost кают–компания
místnost pro posádku отсек экипажа
kabina pro kormidelníka кабина рулевого
velitelský můstek командный мостик
boční stěna перегородка
lodní lano корабельный канат
lodní šroub гребной винт
kormidlo руль, штурвал
kotva якорь
kotevní lano якорный канат
komín дымовая труба
plachta парус
stěžen, stožár мачта
veslo весло
pádlo однолопастное весло
vlajka флаг
lehátko шезлонг
můstek мостик
podpalubní okénko иллюминатор
posádka экипаж
kapitán капитан
kormidelník рулевой
námořník матрос
strojník машинист
palubní důstojník боцман
stevard стюард
lodivod лоцман
černý pasažér заяц
kapacita lodi грузоподъëмность судна
ponor осадка
výtlak водоизмещение
loď o výtlaku 12 000 tun судно водоизмещением 12 000 тонн
spustit kotvu бросить якорь
zvednout kotvu поднять якорь
plout po moři идти по морю
plout do přístavu идти в гавань
plout z přístavu выходить из гавани
plavit se плыть на корабле
potápět se затонуть
loď se potápí судно пошло ко дну
veslovat грести
plavat плавать
slunit se загорать
nakládat грузить
odplout отчалить
vyplout na moře выйти в море
přistát пристать
vykládat выгружать
vylodit se выгрузиться
připoutat привязывать
být na palubě быть на палубе, на борту
muž přes palubu! человек за бортом!
skočit přes palubu выпрыгнуть за борт
vzít na palubu взять на борт

plout nedaleko francouzských břehů идти вблизи французского берега
 proplout kanálem пройти канал
zakotvit lod’ u plochy 6 бросить якорь на площадке номер 6
spustit záchranné čluny спустить спасательный катер
ztroskotat потерпеть крушение
vysílat SOS выйти в эфир с сигналом бедствия
 

Назад, на начало страницы
Назад, в оглавление разговорника
 

Карта сайта
Ваш разговорник on-line
На главную страницу
   
 
  + 420 234 68-80-77
  + 420 234 68-80-77
  + 420 777 14-51-77
 

 
 

 

 

 

 

 

Google